Een rouwkaart of condoleancekaart

Een manier om uw medeleven te betuigen aan de familie

rouwkaartjeDe echte Vlaamse gewoonte is het afgeven van de rouwkaart aan de kerk of aula waar de uitvaart doorgaat. Het personeel van de begrafenisondernemer zal erop toezien dat deze rouwkaartjes op de juiste plaatst terechtkomen. Zo heeft de familie van de overledene de kans om na de uitvaart u een bedanking te sturen.

 

 

 

 

 

Een vorm van beleefdheid

Ook wanneer men niet op de uitvaart of begroeting aanwezig kan zijn heeft men de beleefde mogelijheid om zich te verontschuldigen via een rouwkaart. Weet u niet wat u op zulk kaartje kan schrijven volgen hier enkele voorbeelden teksten:

Share/Bookmark  

©Uitvaartvlaanderen.be